مام استيك اولد اسپایس اولترا دیفنس OLD SPICE Ultra Defence DEODORANT STICK 50 ML

165,000 تومان
 • حجم 50 ميل
 • رایحه ليمو و ترنج
 • فاقد الکل و آلومينيوم
 •  ماندگاري 24 ساعت
 • بدون ایجاد لکه های سفید روی لباس
 • حس شادابی طولانی مدت
 • ضدتعریق، ضد بوی بد
 • بافت جامد سفيد
 • مورد استفاده انواع پوست

مام استيك اولد اسپایس بوستر OLD SPICE BOOSTER DEODORANT STICK 50 ML

165,000 تومان
 • حجم 50 ميل
 • رایحه ملايم
 • فاقد الکل و آلومينيوم
 •  ماندگاري 24 ساعت
 • بدون ایجاد لکه های سفید روی لباس
 • حس شادابی طولانی مدت
 • ضدتعریق، ضد بوی بد
 • بافت جامد سفيد
 • مورد استفاده انواع پوست

مام استيك اولد اسپایس سيترون OLD SPICE CITRON DEODORANT STICK 50 ML

165,000 تومان
 • حجم 50 ميل
 • رایحه چوب صندل
 •  ماندگاري 24 ساعت
 • بدون ایجاد لکه های سفید روی لباس
 • حس شادابی طولانی مدت
 • ضدتعریق، ضد بوی بد
 • بافت جامد سفيد
 • فاقد الكل و آلومينيوم
 • مورد استفاده انواع پوست

مام استيك اولد اسپایس كاپيتان OLD SPICE CAPTAIN DEODORANT STICK 50 ML

165,000 تومان
 • حجم 50 ميل
 • رایحه كلاسيك
 •  ماندگاري 24 ساعت
 • جلوگیری از ایجاد لکه های سفید روی لباس
 • حس شادابی طولانی مدت
 • ضدتعریق، ضد بوی بد
 • بافت جامد آبي
 • مورد استفاده انواع پوست
 • قابلیت خشک شدن سریع
 • بدون ایجاد حساسیت

مام استيك اولد اسپایس وایت واتر OLD SPICE WHITEWATER DEODORANT STICK 50 ML

165,000 تومان
 • حجم 50 ميل
 • رایحه خنك
 •  ماندگاري 24 ساعت
 • جلوگیری از ایجاد لکه های سفید روی لباس
 • حس شادابی طولانی مدت
 • ضدتعریق، ضد بوی بد
 • بافت جامد آبي
 • مورد استفاده انواع پوست